سیمی کردن جزوات

سیمی کردن جزوات تا سایز A3 سیمی فنری فلزی و پلاستیکی